SROI

Social Return on Investment


De Nederlandse overheid probeert sociaal ondernemen te stimuleren en meer kansen te creƫren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doet de overheid onder meer door bij aanbestedingen te eisen dat een bepaald percentage van het budget besteed wordt aan Social Return. Op deze wijze wordt het bedrijfsleven gestimuleerd om mensen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden, een kans te bieden op werk en een toekomstperspectief.

Social Return

De overheid hanteert de volgende definitie voor Social Return:
'Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.'

De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 250.000,- in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-.

De meerwaarde voor het inzetten van social return hangt af van hoe het bedrijf er zelf mee omgaat. Een aantal voordelen die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn:

  • Het levert publiciteit op;

  • Het geeft een maatschappelijk gezicht;

  • Het biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen;

  • Het brengt diversiteit in de organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten;

  • Het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk.

Een samenwerking met De Verbinding BV is voor u aantrekkelijk omdat veelvuldig bij een aanbesteding als voorwaarde wordt gesteld dat x% van de gefactureerde opdrachtsom voor Social Return activiteiten wordt aangewend. Deze activiteiten mogen in uw bedrijf worden uitgevoerd maar ook door een onderaannemer of toeleverancier. Doordat De Verbinding BV veel dove mensen in dienst heeft, kunt u eenvoudig aan de gesteld criteria voldoen.

Wij zijn graag bereid u hierover nader te informeren.