Medewerkers

De Verbinding telt 24 medewerkers. Van hen zijn 16 doof en 8 horend. In De Verbinding gebruiken we de Nederlandse Gebarentaal. Elkaar kunnen verstaan is belangrijk om je werk goed te kunnen doen en het gezellig te hebben met elkaar.

Werken en leren

Veel dove mensen komen moeilijk aan werk, en hebben moeite met het volgen van een reguliere opleiding. De Verbinding verzorgt daarom zelf de opleiding van de medewerkers. De opleiding wordt verzorgd door ervaren collega's en docenten van buiten het eigen bedrijf. Direct vanaf het begin ga je bij De Verbinding aan het werk met behoud van je uitkering. Na succesvolle afronding van de opleiding krijg je een arbeidsovereenkomst en een normaal salaris. Onze vakopleiding vertoont uiteraard veel overeenkomsten met een gewone vakopleiding; het verschil is dat wij ook veel aandacht besteden aan zaken die voor doven extra lastig zijn.

Adnan (32)
Het liefst een groot gezin

Adnan werkt vanaf 2007 bij De Verbinding, zowel met hout als met aluminium. Hij is doof geboren. Op zijn zevende kwam hij met zijn ouders, vluchtend voor het oorlogsgeweld in Bosnië en op zoek naar een betere plek voor hun dove zoon, naar Nederland. Adnan was geen gemakkelijke jongen. Hij bezocht de dovenschool in Haren en deed vervolgens een timmermansopleiding op een gewone school. “Daarna ben ik gaan werken. Het werk beviel me wel, maar je mist het collegiale gebeuren. Daar val je toch buiten als je niet kan horen. Ik heb ook gewerkt op een meubelspuiterij. Daar kreeg ik last van mijn longen. Ik werd afgekeurd en zat thuis. Gelukkig kon ik bij De Verbinding aan de slag, in mijn eigen vak. Ik voel me hier veel prettiger dan in mijn vorige banen. Hier kun je elkaar begrijpen. En daardoor kun je in je vak meer bereiken. Je komt op een hoger niveau. Twee jaar geleden ben ik getrouwd. Mijn vrouw is ook doof. We hebben nu twee dochters. Mijn wens is een groot gezin, met vijf kinderen.”

Dennis Hilbrands (41)
Echt verder gekomen in mijn vak

Dennis Hilbrands is getrouwd en heeft drie kinderen. Als kind al wilde hij timmerman worden. Dat is gelukt. Na zijn timmermansopleiding werkte hij elf jaar in de bouw. In 2008 maakte hij de overstap naar De Verbinding. “Het gaat hier veel gemakkelijker, nu ik niet steeds meer hoef te liplezen. Ik heb nu meer tijd en aandacht voor mijn vak. Een groot verschil met mijn vorige werk is dat ik nu meedenk en meedoe bij het oplossen van problemen. Als zich iets ingewikkelds voordoet, dan moet je veel overleggen met elkaar. In mijn vorige baan kon ik in zulke situaties maar weinig inbrengen. Bij De Verbinding lossen we het samen op. We gebruiken hier allemaal dezelfde taal. Zo leren we veel van elkaar. Ik ben hier echt veel verder gekomen in mijn vak. Meer moeilijke klussen, daar verheug ik me op.”  

Ludwin Stefania (55)
Ik ken nu beide werelden

Ludwin Stefania (getrouwd, drie kinderen, drie kleinkinderen) zat in de metaal. Met alle diploma's en mooi werk als lasser. Totdat hij op 31-jarige leeftijd hersenvliesontsteking kreeg. Toen hij na drie maanden uit zijn coma ontwaakte was hij zijn gehoor kwijt. Volledig doof. “Dat was de moeilijkste periode uit mijn leven. De omschakeling van de horende naar de dove wereld. Ik moest als kind opnieuw beginnen. Zeven jaar heb ik thuis gezeten. Op zeker moment ben ik een opleiding gaan doen voor timmerman, maar werk vond ik niet. Totdat een nicht mij vertelde over De Verbinding. Daar kon ik terecht. In het begin was het voor mij heel lastig. Ik begreep mijn dove collega's niet. Hun taal is heel anders. Ze maken geen hele zinnen. En wat ze opschreven begreep ik ook niet. Ik werk hier nu acht jaar. Inmiddels gaat de communicatie goed. Prive leef ik nog altijd in de horende wereld, in mijn werk in de dove wereld. Ik begrijp de verschillen en kan helpen ze te overbruggen. Ik hou wel van een geintje. Zolang ik doof ben, wil ik hier wel blijven.”